Målet med å gi tilbud om hytterenovasjon, er å unngå forurensing, avfall i naturen og bålbrenning. Hytterenovasjon gir et tilbud som gjør det lett å bli kvitt avfallet på en trygg måte.

Hvem må betale hytterenovasjon?

Alle som har en bygning registrert som hytte/fritidsbolig får krav om å betale hytterenovasjon.

I IVAR Renovasjon Ryfylke har vi følgende løsninger:

Hva Pris
Vanlig hytterenovasjon. Abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste hyttecontainer. Containeren står ute hele året. 2398,-
Redusert hytterenovasjon. Abonnenter med vinterstengt vei. Hytta ligger mer enn to km i luftlinje fra vinterstengt vei eller islagt fjord. 1665,-
Hytterenovasjon med egen dunk. Kun for hytter som ligger ved eksisterende tømmerute. Tømming annenhver uke fra april til august + en gang i mars, september og oktober. 4796,-

RyfylkeFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.

 

Avfallet som blir levert i hyttecontainerene blir sendt til forbrenning. Det er derfor viktig at du sorterer ut materiale som kan gjenvinnes og leverer dette til din lokale miljøstasjon.

På miljøstasjonen kan du levere: Glass- og metallemballasje, plastemballasje, drikkekartonger og papp.

Større gjenstander, EE-avfall, hvitevarer, møbler, farlig avfall, bygnings- og rivningsmaterialer og klær må leveres til betjent gjenvinningsstasjon.

Her ser du hvor hyttecontainerne er plassert i de forskjellige kommunene:

Her finner du søknadsskjema (PDF, 218KB) for fritak av hytterenovasjon.

Unntak

Unntaksvis kan det gis fritak fra hytterenovasjonsordningen:

  1. Det kan gis fritak i de tilfeller hvor hytta/fritidsboligen er i en slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den grunn er avstengt.
  2. Det kan gis fritak dersom hytta skal stå ubrukt i ett år fremover, eller hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vei.
  3. Du kan søke om redusert avgift dersom hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vinterstengt vei, eller dersom du må bruke båt til hytta og fjorden er stengt.