Målet med å gi tilbud om hytterenovasjon, er å unngå forurensing, avfall i naturen og bålbrenning. Hytterenovasjon gir et tilbud som gjør det lett å bli kvitt avfallet på en trygg måte.

Hvem må betale hytterenovasjon?

Alle som har en bygning registrert som hytte/fritidsbolig får krav om å betale hytterenovasjon.

I IVAR Renovasjon Ryfylke har vi følgende løsninger:

Hva Pris
Vanlig hytterenovasjon. Abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste hyttecontainer. Containeren står ute hele året. 2398,-
Redusert hytterenovasjon. Abonnenter med vinterstengt vei. Hytta ligger mer enn to km i luftlinje fra vinterstengt vei eller islagt fjord. 1665,-
Hytterenovasjon med egen dunk. Kun for hytter som ligger ved eksisterende tømmerute. Tømming annenhver uke fra april til august + en gang i mars, september og oktober. 4796,-

RyfylkeFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Sortering

Pr i dag blir hytteavfallet som kommer fra hytteabonnenter i Suldal sortert på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus. Dvs. at papp/papir, plast, metall og glass blir sortert ut og gjenvunnet. Dette er et prøveprosjekt, og vi håper på sikt at dette også vil være gjeldene for hytteavfall fra hele Ryfylke.

Større gjenstander, EE-avfall, hvitevarer, møbler, farlig avfall, bygnings- og rivningsmaterialer og klær må leveres til betjent gjenvinningsstasjon.

Hyttefelt av en viss størrelse har mulighet til å få utplassert en dunk til glassemballasje ved forespørsel. Hytteforeninger kan ta skriftlig kontakt til kundeservice@ivar.no. 

Her ser du hvor hyttecontainerne er plassert i de forskjellige kommunene:

hyttecontainer

Her finner du søknadsskjema (PDF, 218KB) for fritak av hytterenovasjon.

Unntak

Unntaksvis kan det gis fritak fra hytterenovasjonsordningen:

  1. Det kan gis fritak i de tilfeller hvor hytta/fritidsboligen er i en slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den grunn er avstengt.
  2. Det kan gis fritak dersom hytta skal stå ubrukt i ett år fremover, eller hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vei.
  3. Du kan søke om redusert avgift dersom hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vinterstengt vei, eller dersom du må bruke båt til hytta og fjorden er stengt.