Beskrivelse av beholderen

Dette er en type kompostbeholder som fungerer godt og som kan utføres i et utall varianter. Ventilasjon skjer gjennom hull i bunnen. Beholderen tømmes ved å ta av frontveggen. Denne holder på plass med vindushasper. Den modellen vi foreslår, er på 180 liter. Dette er vanligvis tilstrekkelig til en familie på 5 personer, med tømming 1-2 ganger i året. Får du fatt i isolasjonsplater f.eks. i bredde på 60 cm, kan du bygge beholderen med utgangspunkt i det. Størrelsen blir da ca. 270 liter. Beholderen er isolert med isopor (ekspandert polystyren), og målene er tilpasset standardmålene på disse platene. Isoporen må beskyttes for å unngå at den smuldrer og biter kommer i komposten. Dette gjøres ved å kle den med fiberduk eller grunnmursplast.

Det er også mulig å bruke hardere og mer solide isolasjonsplater (ekstrudert polystyren). Velg plater som er blåst med karbondioksyd (kullsyre) og unngå varianter blåst med HKFK, som er ozonnedbrytende. Plater i ekstrudert polystyren er dyrere enn vanlige isoporplater i innkjøp, men gjør det mulig å spare inn på resten av konstruksjonen. Platene har en så hard og glatt overflate at de ikke trenger beskyttelse (fiberduk) innvendig. For å unngå nedkjøling på kalde vinterdager, er det viktig at isolasjonsplatene er presset godt mot hverandre i alle hjørner. Pass særlig på at klemmene holder frontveggen godt på plass. Isolasjonen i lokket må være 50 x 60 cm og skal ligge oppå isolasjonen i veggene. Skal alle materialene kjøpes til full pris, blir beholderen nesten like kostbar som en ferdigkjøpt beholder. Gamle materialer er fullgode til dette bruk. Kjøp eventuelt billigste sortering/forskalingsmaterialer. Unngå trykkimpregnerte materialer.

Trykk for å se tegning av kompostbingen (JPG, 151KB)


Materialliste

Dimensjon

Lengde

Antall

Trelast 4 sider:

10 x 1,5 cm

104 cm

22

10 x 2,5 cm

64 cm

4

10 x 2,5 cm

59 cm

4

Trelast bunn:

10 x 1,5 cm

59 cm

3

Trelast lokk:

10 x 1,5 cm

73 cm

6

10 x 1,5 cm

63 cm

2

 


Isolasjon:
6 stk standard plater (isopor eller ekstrudert polystyren), 5 x 50 x 100 cm. I strøk med lange og kalde vintre anbefales 10 cm tykkelse på platene.


Fiberduk:
6 m2, f.eks. tynn presenning


Metallnetting:
60 x 70 cm. Åpningene i nettingen må være så små at mus ikke kan komme igjennom.


Tjærepapp:
100 x 90 cm (til lokket)


Kasseklemmer:
4 stk


Spiker:
Galvanisert, 100 stk 35 mm og 30 stk 25 mm


Pappspiker:
Bruk max 30 mm lengde


Skruer:
24 stk 60 mm, 1 stk 80 mm (til å feste kloss på innerlokk)


Stoppskiver:
21 stk, store nok til å feste isoporen


Beis:
Nok til ca. 5 m2


Arbeidsbeskrivelse

  1. Kapp opp materialene i riktige lengder.
  2. Studer arbeidstegningen og sett sammen sidene og lokket.
  3. Skru sammen baksiden med sideveggene. Snu beholderen og fest metallnettingen først og så de tre bunnbordene.
  4. Skjær til isolasjon til bunn, lokk og innerlokk. Kle all isopor med fiberduk. Fest duken 5 cm inn på baksiden av platene.
  5. Skru isolasjonen fast til sideveggene og lokket. Bruk stoppskiver.
  6. Bor hull i bunnen - 5 mm diameter med ca. 3 cm mellomrom for lufting.
  7. Fest kasseklemmene som skal holde frontveggen.
  8. Finn en bordbit til håndtak på innerlokket.