Privatpersoner kan levere nesten alt avfall gratis til våre gjenvinningsstasjoner i Ryfylke, med noen unntak: 

Priser privatpersoner:

Hva Hvor mye Pris
Bygg- og rivningsavfall* Pr. kubikkmeter 300,-
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 1994,-
Plastbåter over 16 fot (ribbet) Pr. stk 1994,-
Oppmøte ryddebil   150,-  
Gjenstand levert ryddebil pr stk   50,- 

Det er kun Nordmarka, Viganeset og Gåsavika som tar imot båter og campingvogner.
* Med bygg- og rivningsavfall menes alle typer materialer, gips, isopor, isolasjon, trevirke, garderobeskap, kjøkkeninnredning, paller, papp, alle typer byggningsplater, takrenner, beslag.

Dersom avfall fra private blir levert med innleid kjøretøy vil avfallet bli regnet som næringsavfall.

nordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.


Priser næringskunder:

Hva Hvor mye Pris (eks. mva)
Restavfall Pr. kubikkmeter 399,-
Restavfall Pr. tonn 1595,-
Papp Pr. kubikkmeter 150,-
Papp Pr. tonn 1000,-
Bildekk på felg Pr. stk 40,-
Lastebildekk på felg Pr. stk 120,-
Dekk uten felg Pr. stk 16,-
Trevirke Pr. kubikkmeter 362,50
Trevirke Pr. tonn 1450,-
Imp. trevirke Pr. kubikkmeter 625,-
Imp. trevirke Pr. tonn 2200,-
PCB-ruter Pr. tonn 1500,-
Gips Pr. kubikkmeter 667,-
Gips Pr. tonn 2000,-
Glass/metallemballasje Pr. tonn 1250,-
Folie, plastemballasje Pr. kubikkmeter 137,50
Folie, plastemballasje Pr. tonn 1100,-
Blandet næringsavfall Pr. tonn 2500,-
Hageavfall Pr. kubikkmeter 170,-
Hageavfall Pr. tonn 595,-
Klorparafinvindu Pr. tonn 7250,-
Betong, fliser, stein o.l Pr. tonn 1100,-
Kjøkken/matavfall Pr. tonn 1800,-
Risiko/smittesker Pr. stk 300,-
Betong, fliser, stein osv. Pr. tonn 1100,-
Metall - kreditt   Ta kontakt for pris
Landbruksfolie/PP-sekk   Ta kontakt for pris
Isopor (ESP) Pr. tonn 7000,-
Risiko/smitteesker Pr. stk 300,-
Matavfallsposer Pr. rull 15,- (gjelder bare næring)
Blanke sekker Pr. rull 44,-
Plastbåt inntil 16 fot (ribbet) Pr. stk Gratis å levere
Plastbåt over 16 fot (ribbet) Pr. tonn 1595,- 
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 1595,- 
Farlig avfall tonn Ta kontakt for pris

 

NordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.