Privatpersoner kan levere nesten alt avfall gratis til våre gjenvinningsstasjoner i Ryfylke, med noen unntak: 

 

Priser privatpersoner:

Hva Hvor mye Pris
Bygg- og rivningsavfall* Pr. kubikkmeter 300,-
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 1938,-
Plastbåter over 16 fot (ribbet) Pr. stk 1938,-

 

Det er kun Nordmarka, Viganeset og Gåsavika som tar imot båter og campingvogner.
* Med bygg- og rivningsavfall menes alle typer materialer, gips, isopor, isolasjon, garderobeskap, kjøkkeninnredning, paller, papp, alle typer byggningsplater, takrenner, beslag.

Dersom avfall fra private blir levert med innleid kjøretøy vil avfallet bli regnet som næringsavfall.

 


Priser næringskunder:

Hva Hvor mye Pris (eks. mva)
Restavfall Pr. kubikkmeter 387,50
Restavfall Pr. tonn 1550,-
Papp Pr. kubikkmeter 150,-
Papp Pr. tonn 1000,-
Bildekk på felg Pr. stk 40,-
Lastebildekk på felg Pr. stk 120,-
Dekk uten felg Pr. stk 16,-
Trevirke Pr. kubikkmeter 362,50
Trevirke Pr. tonn 1450,-
Imp. trevirke Pr. kubikkmeter 550,-
Imp. trevirke Pr. tonn 2200,-
PCB-ruter Pr. tonn 1400,-
Gips Pr. kubikkmeter 667,-
Gips Pr. tonn 2000,-
Glass/metallemballasje Pr. tonn 1250,-
Folie, plastemballasje Pr. kubikkmeter 125,-
Folie, plastemballasje Pr. tonn 1000,-
Hageavfall Pr. kubikkmeter 150,-
Hageavfall Pr. tonn 525,-
Klorparafinvindu Pr. tonn 7250,-
Timepris slamtømming Pr. time 2010,-
Slam Pr. tonn 1500,-
Risiko/smittesker Pr. stk 300,-
Betong, fliser, stein osv. Pr. tonn 1000,-
Metall - kreditt   Gratis å levere
Landbruksfolie/PP-sekk   Gratis å levere
Plastbåt inntil 16 fot (ribbet) Pr. stk Gratis å levere
Plastbåt over 16 fot (ribbet) Pr. tonn 1938,-
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 1938,-