Privatpersoner kan levere nesten alt avfall gratis til våre gjenvinningsstasjoner i Strand, Hjelmeland og Suldal, med noen unntak: 

Priser privatpersoner:

Hva Hvor mye Pris (inkl. mva)
Bygg- og rivningsavfall* Pr. kubikkmeter 350,-
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 2100,-
Plastbåter over 16 fot (ribbet) Pr. stk 2100,-
Oppmøte ryddebil   200,-  
Gjenstand levert ryddebil pr stk   75,- 
Dekk med felg Pr. stk 50,-

Det er kun Nordmarka, Viganeset og Gåsavika som tar imot båter og campingvogner.
* Med bygg- og rivningsavfall menes alle typer materialer, gips, isopor, isolasjon, trevirke, garderobeskap, kjøkkeninnredning, paller, papp, alle typer byggningsplater, ved, takrenner, beslag.

Dersom avfall fra private blir levert med innleid kjøretøy vil avfallet bli regnet som næringsavfall.

nordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.


Priser næringskunder:

Hva Hvor mye Pris (eks. mva)
Restavfall Pr. kubikkmeter 420,-
Restavfall Pr. tonn 1680,-
Papp Pr. kubikkmeter 128,50
Papp Pr. tonn 900,-
Bildekk på felg Pr. stk 40,-
Lastebildekk på felg Pr. stk 120,-
Farlig avfall   Ta kontakt for priser
Trevirke Pr. kubikkmeter 369,-
Trevirke Pr. tonn 1475,-
Imp. trevirke Pr. kubikkmeter 562,50
Imp. trevirke Pr. tonn 2250,-
PCB-ruter Pr. tonn 1500,-
Gips Pr. kubikkmeter 667,-
Gips Pr. tonn 2000,-
Glass/metallemballasje Pr. tonn 1300,-
Folie, plastemballasje Pr. kubikkmeter 159,-
Folie, plastemballasje Pr. tonn 1270,-
Blandet næringsavfall Pr. tonn 3000,-
Hageavfall Pr. kubikkmeter 217,-
Hageavfall Pr. tonn 650,-
Klorparafinvindu Pr. tonn 7250,-
Betong, fliser, stein o.l Pr. tonn 1200,-
Kjøkken/matavfall Pr. tonn 2400,-
Risiko/smittesker Pr. stk 375,-
Metall - kreditt   Ta kontakt for pris
Landbruksfolie (ikke bønder) 700,- Ta kontakt for pris
PP-sekk (ikke bønder) 700,- Ta kontakt for pris
Isopor (ESP) Pr. tonn 7000,-
Risiko/smitteesker Pr. stk 375,-
Matavfallsposer Pr. rull 15,- (gjelder bare næring)
Blanke sekker Pr. rull 24,-
Plastbåt inntil 15 fot (ribbet) Pr. stk Gratis å levere
Plastbåt over 15 fot (ribbet) Pr. tonn 1680,- 
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 1680,- 
Kompostbinge Pr. stk 4125,-
     

 

NordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.