Privatpersoner kan levere nesten alt avfall gratis til våre gjenvinningsstasjoner i Strand, Hjelmeland og Suldal, med noen unntak: 

Priser privatpersoner:

Hva Hvor mye Pris (inkl. mva)
Bygg- og rivningsavfall* Pr. påbegynt kubikkmeter 350,-
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 2400,-
Plastbåter over 16 fot (ribbet) Pr. tonn 2400,-
Oppmøte ryddebil   200,-  
Gjenstand levert ryddebil pr stk   75,- 
Dekk med felg Pr. stk 50,-
Asbestsekker Pr. stk 200,-
Gjennomsiktige sekker Pr. rull 40,-

Det er kun Nordmarka, Viganeset og Gåsavika som tar imot båter og campingvogner.
* Med bygg- og rivningsavfall menes alle typer materialer, gips, isopor, isolasjon, trevirke, garderobeskap, kjøkkeninnredning, paller, papp, alle typer byggningsplater, beslag, takrenner, vinduer (med unntak av vinduer fra 1965-1990. Disse sorterer under farlig avfall og er gratis å levere).

Prisen for å levere bygg- og rivningsavfall er kr 350,- pr. kubikk. Har du opptil 1/2 kubikk er prisen kr 175,-. 

Dersom avfall fra private blir levert med innleid kjøretøy vil avfallet bli regnet som næringsavfall.

nordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.


Priser næringskunder:

Hva Hvor mye Pris (eks. mva)
Restavfall Pr. kubikkmeter 387,50
Restavfall Pr. tonn 1550,-
Papp Pr. kubikkmeter 143,-
Papp Pr. tonn 1000,-
Bildekk på felg Pr. stk 40,-
Lastebildekk på felg Pr. stk 300,-
Farlig avfall   Ta kontakt for priser
Trevirke Pr. kubikkmeter 369,-
Trevirke Pr. tonn 1475,-
Imp. trevirke Pr. kubikkmeter 562,50
Imp. trevirke Pr. tonn 2250,-
PCB-ruter Pr. tonn 1700,-
Gips Pr. kubikkmeter 667,-
Gips Pr. tonn 2000,-
Glass/metallemballasje Pr. tonn 1300,-
Folie, plastemballasje Pr. kubikkmeter 175,-
Folie, plastemballasje Pr. tonn 1400,-
Blandet næringsavfall Pr. tonn 3000,-
Hageavfall Pr. kubikkmeter 217,-
Hageavfall Pr. tonn 650,-
Klorparafinvindu Pr. tonn 7500,-
Betong, fliser, stein o.l Pr. tonn 1300,-
Kjøkken/matavfall Pr. tonn 2550,-
     
Metall - kreditt   Ta kontakt for pris
Landbruksfolie (ikke bønder) 700,- Ta kontakt for pris
PP-sekk (ikke bønder) 700,- Ta kontakt for pris
Isopor (ESP) Pr. tonn 6000,-
Risiko/smitteesker Pr. stk 400,-
Matavfallsposer Pr. rull 15,- (gjelder bare næring)
Gjennomsiktige sekker Pr. rull 32,-
Plastbåt inntil 15 fot (ribbet) Pr. stk Gratis å levere
Plastbåt over 15 fot (ribbet) Pr. tonn 1920,- 
Campingvogn (ribbet og sortert) Pr. tonn 1920,- 
Kompostbinge Pr. stk 4125,-
     

 

NordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.