Prisliste for Strand, Hjelmeland og Suldal kommune

Årlig renovasjonsgebyr privathusholdninger - gjeldene fra 01.01.2024. Prisene er inkl. mva.

Alle bebygde eiendommer i kommunen plikter å ha en renovasjonsordning, jf. renovasjonsforskrift.

Ordning 1: Standard abonnement med standard 140 liter restavfallsdunk   Totalt kr 6249,- (fast gebyr kr 2667,- + kr 3582,- i variabelt gebyr)
Ordning 2: Abonnement med stor 240 liter restavfallsdunk Totalt kr 7248,- (fast gebyr kr 2667,- + kr 4581,- i variabelt gebyr)
Hjemmekompostering med standard 140 liter restavfallsdunk Kr 4999,-
Hjemmekompostering med stor 240 liter restavfallsdunk Kr 5799,-
   
Hytterenovasjon Kr 3125,-
Hytterenovasjon med vinterstengt vei Kr 2169,-
Gebyr ved bytte av størrelse på dunk Kr 300,-

 

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del

Fast gebyrdel

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter.
Gebyret er på 2667,- kroner per år.

Dette gebyret dekker:

 • de faste kostnadene
 • mottak av avfall på gjenvinningsstasjonene på Nordmarka, Viganeset og Gåsavika
 • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • utdeling av poser for matavfall og tømmekalender
 • informasjonsarbeid med mer. 

Variabel gebyrdel

Den variable gebyrdelen for avfallet dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av avfall. 
Prisen avhenger av størrelsen på grå/sort avfallsbeholder:

 • 140 liters beholder for restavfall
  Totalt 6249 kroner (fast gebyr kr 2667,- + kr
  3582,- i variabelt gebyr)
 • 240 liters beholder for restavfall
  Totalt 7248 kroner (fast gebyr kr 2667,- + kr 4581,- i variabelt gebyr)

Faktura for renovasjonsgebyrene i Strand, Hjelmeland og Suldal kommune sendes ut to ganger i året. Første faktura sendes ut i januar og gjelder første halvår. Andre faktura sendes ut i juni og gjelder andre halvår. Ved kjøp og salg av eiendom står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

*For ordninger med hjemmekompostering må du først bestå kompostprøven eller ha deltatt på kompostkurs. Du må også ha varmkompostbinge (eller bokashi) og signere en kompostavtale med IVAR Renovasjon Ryfylke.

Ta kontakt med oss på tlf. 51 75 95 50 eller kundeservice@ivar.no dersom du ønsker å vite mer om komposteringsordningen vi har, eller ønsker å få tilsendt informasjon om hvorfor det er så viktig å kompostere. 

Har du behov for at renovatøren hjelper deg med å sette fram eller tilbake dunkene dine ved tømming?

Beholderne skal på tømmedag (før kl. 06.00) plasseres med maksimal gangavstand 3 meter fra vei. Av ulike grunner er det av og til behov for at våre renovatører hjelper til med avhenting eller tilbakesetting (eller begge deler) av beholdere, og det er derfor mulig å bestille ekstra hentemetre. Se priser nedenfor.

Disse prisene kommer i tillegg til ditt vanlige renovasjonsgebyr og er per dunk.
 

Hva Priser
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-30 meter) 1461,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-40 meter) 1827,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-50 meter) 2192,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (1-5 (0-10 meter) 550,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-20 meter) 1098,-