Prisliste for Strand kommune

Renovasjonsgebyr privathusholdninger 2020:

Ordning 1: Standard abonnement med standard 140 liter restavfallsdunk   Kr 4360,-
Ordning 2: Abonnement med stor 240 liter restavfallsdunk Kr 5610,-
Hjemmekompostering med standard 140 liter restavfallsdunk Kr 3633,-
Hjemmekompostering med stor 240 liter restavfallsdunk Kr 4675,-
Hytterenovasjon med standard 140 liter restavfallsdunk) Kr 4360,-
Hytterenovasjon Kr 2089,-
Hytterenovasjon med vinterstengt vei Kr 1514,-
Gebyr ved bytte av størrelse på dunk Kr 300,-

 

Prisliste for Hjelmeland og Suldal kommune

Renovasjonsgebyr privathusholdninger 2020:

Ordning 1: Standard abonnement med 240 liter restavfallsdunk 4360,-
Ordning 2: Abonnement med 140 liter restavfallsdunk 3869,-
Ordning 3: Abonnement med 140 liter restavfallsdunk og kompostering* 3627,-
Ordning 4: Hjemmekompostering med 140 liter restavfallsdunk og tømming hver 4. uke  3223,-
Ordning 5: Hytterenovasjon med 140 liter restavfallsdunk 2635,-
Gebyr ved bytte av størrelse på dunk 300,-

 

*For ordninger med hjemmekompostering må du først bestå kompostprøven/deltatt på kompostkurs (som du får tilsendt av oss). Du må også ha varmkompostbinge og signere en kompostavtale med IVAR Renovasjon Ryfylke.

Ta kontakt med oss på tlf. 51 75 95 50 eller kundeservice@ivar.no dersom du ønsker å vite mer om komposteringsordningen vi har, eller ønsker å få tilsendt informasjon om hvorfor det er så viktig å kompostere. 

Har du behov for at renovatøren hjelper deg med å sette fram eller tilbake dunkene dine ved tømming?

Beholderne skal på tømmedag (før kl. 06.00) plasseres med maksimal gangavstand 3 meter fra vei. Av ulike grunner er det av og til behov for at våre renovatører hjelper til med avhenting eller tilbakesetting (eller begge deler) av beholdere, og det er derfor mulig å bestille ekstra hentemetre. Se priser nedenfor.

Disse prisene kommer i tillegg til ditt vanlige renovasjonsgebyr og er per dunk.
 

Hva Priser
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-30 meter) 1461,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-40 meter) 1827,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-50 meter) 2192,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (1-5 (0-10 meter) 550,-
Tilleggsavstand ord 1-5 (0-20 meter) 1098,-