Batterier betegnes som farlig avfall og skal alltid leveres til gjenvinning. Ingen batterier eller produkter som inneholder batterier skal kastes i dunken under kjøkkenbenken eller i den brune, sorte, grønne eller blå dunken ute.

For information in English, click here

 

Slik gjør du det:

  • Finn en boks til oppbevaring av batterier. Brannvesenet anbefaler en brannsikker boks med lokk,  f.eks et syltetøyglass eller metallboks. Har du farlig avfallsdunken fra kommunen din* kan du plassere boksen med batterier i denne når den er full.
  • Teip polene på batteriet du skal kaste og legg det i boksen, da sikrer du at batteriene ikke kortslutter og tar fyr.
  • Lever batteriene jevnlig til en butikk som selger batterier av samme type, eller til gjenvinningsstasjonen. Butikker som selger batterier er pliktige til å ta de i mot.
  • Større batterier/oppladbare batterier fra f.eks el-sparkesykler, el-sykler, verktøy, bil osv. leveres til gjenvinningsstasjonen eller butikken du kjøpte disse hos.
     

Alle husholdninger i Norge har i gjennomsnitt og til en hver tid over 70 batterier hjemme

Høres det mye ut? Dersom du tenker over av alle produktene dine som inneholder batterier, også i utstyr som ikke brukes lengre, så er kanskje ikke tallet så urealistisk høyt. 

Batterier finnes i røykvarslere, fjernkontroller, leketøy, lyslenker, julegensere, blinkesko, bursdagskort med lyd, engangskamera, verktøy, mobiler, radioer, el-sparkesykler, lykter og lys for å nevne noe, og alt for ofte havner dette i bossdunken hjemme.  
 

Det er ikke bare bare å kaste batteri i bossdunken 

Basert på plukkanalyser estimerer vi at innbyggerne i Sør-Rogaland kaster over tre millioner batterier i restavfallet, hvert år. I tillegg til at de kan utgjøre brannfare hjemme, i bossbilen eller hos de som mottar batteriene dine, inneholder batterier verdifulle materialer som kan gjenvinnes å brukes om igjen i nye batterier.

Når batterier gjenvinnes, tas det forsvarlig hånd om miljøskadelige stoffer på godkjente gjenvinningsanlegg.

 

Vi trenger batteriene dine for å kunne lage nye!

Etterspørselen etter batterier er stort og økende, og selv om husholdningsbatteriene våre kan virke ubetydelige, kjøper vi over 2000 tonn husholdningsbatterier i Norge. Det er like mye som seks Jumbojet passasjerfly veier! (Boeing 747)

Skal vi klare å håndtere framtidens behov for og etterspørsel av batterier må de leveres til gjenvinning. Da kan sink, kobolt, litium og andre råmaterialer brukes på nytt istedenfor at de utvinnes fra gruver på andre kontinenter, noe som gir store klimautslipp og ødeleggelse av naturområder.

Lever batterier til gjenvinning – alltid! (åsså husk å teipe polene da)

Informasjonskampanjen bare-bare er et samarbeid mellom Rogaland brann og redning IKS, IVAR IKS, Renovasjonen IKS, Nordren AS og kommunen din.

Kilde: IVAR IKS, Sortere.no

Ta en titt på noe av det farlige avfallet vi har funnet i rest- og papiravfallet! Feilsorterte batterier har ført til flere branntilløp i kommunenes bossbiler, og batterier var trolig brannårsaken ved IVAR ettersorteringsanlegg  i juli 2022.