Har ikke dunken din blitt tømt?

Dersom dunken din ikke har blitt tømt på fastsatt dag, ring renovasjonsansvarlig i Renvasjonen IKS på tlf 480 81 858.

Dersom du ikke får tak i renovasjonsansvarlig kan du ringe tlf 480 81 857.

Telefonen til renovasjonsbilen er åpen alle hverdager mellom klokken 06.00 og 16.00. Utenom åpningstid kan du sende tekstmelding med navn, sted og telefonnummer til tlf 480 81 858, så tar de kontakt når de kommer på jobb.

Husk at avfallsdunken alltid må stå ved vei innen klokken 06.00 på selve tømmedagen. Det kan være ulike grunner til at dunken ikke er blitt tømt; feilsortering, den står for langt fra veien, biler i veien er til hinder for renovasjonsbilen osv. Er det slike grunner skal renovatøren ha lagt en lapp på dunken din. Ta kontakt med kundeservice på tlf. 51 75 95 50 om problemet ikke løser seg.

NordmarkaFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Trenger du flere matavfallsposer?

Knytt en tom pose fast i lokket på tømmedagen, så får du flere poser av renovatøren. Dersom du er helt tom, kan du skrive en lapp til renovatøren og henge den på lokket.

Du kan også få flere matavfallsposer på din lokale gjenvinningsstasjonen.

Vi minner om at matavfallsposene BARE skal brukes til matavfall, og vi oppfordrer alle til å spare på posene. Du trenger ikke å bytte pose hver dag. 

Ta kontakt med servicetorget vårt om du lurer på noe!

Vårt servicetorg er åpent mandag til fredag fra klokken 08.00-15.00.

Ring oss gjerne på tlf: 51 75 95 50.

Søknadsskjema og andre henvendelser sendes til kundeservice@ivar.no.

Følg gjerne IVAR Renovasjon Ryfylke på Facebook.

Lurer du på hva som skal kastes i hvilken dunk? For mange kan sortere.no være til god hjelp!