Fra 1. januar 2020 ble RYMI til IVAR Renovasjon Ryfylke.

IVARFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Om IVAR IKS

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.

Selskapet eies av 12 kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Sulda, med et samlet innbyggertall på ca. 340.000.

 

Det beste drikkevannet kommer fra springen

IVAR leverer drikkevann til alle eierkommunene. Vårt drikkevann er underlagt de strengeste kvalitetskrav for hygienisk vannkvalitet.

Vi renser avløpsvannet for et bedre liv i sjøen

IVAR tar i mot og behandler avløpsvannet fra eierkommunene. Vårt mål er at utslipp av avløpsvann ikke skal skade vassdrag og sjøområder samt å resirkulere mest mulig tørt slam som tas ut ved renseanleggene. I tillegg produserer vi både biogass og gjødsel. 

Vi skaper verdier av det du kaster

IVAR tar imot og sørger for viderehåndtering av avfall via eierkommunenes innsamlingsordninger. Vi drifter også flere gjenvinningsstasjoner i regionen.