RYMI endrer navn til IVAR Renovasjon Ryfylke

Fra 1. januar 2020 blir RYMI til IVAR Renovasjon Ryfylke. Det betyr noen endringer for oss, og få eller ingen endringer for deg.

Hvorfor?

Kommunereformen fører til at RYMI nå mister to eierkommuner, og området vi har ansvaret for blir mindre. Eierkommunene til RYMI har derfor vedtatt å avvikle RYMI, og bli fullt integrert i IVAR IKS, som vi har hatt en samarbeidsavtale med siden 2010.

IVAR Renovasjon Ryfylke vil ha de samme ansvarsområdene, og utføre de samme tjenestene innenfor renovasjon og slamtømming.

Hvilken praktisk betydning får det for innbyggerne?

Dette vil få svært liten praktisk betydning for deg.

Alle abonnementer på renovasjon og slamtømming vil bli videreført, og avfallet blir hentet av de samme som tidligere. Gjenvinningsstasjonene vil være betjent av de samme som tidligere, og vil ha de samme åpningstidene. Vi har det samme ansvaret for abonnementregisteret, kundebehandling og utsending av faktura. Avtaler om avtalegiro og e-fakturaer vil også fortsette som før. 

IVARFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Om IVAR IKS

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.

Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland, med et samlet innbyggertall på ca. 330.000.

Det beste drikkevannet kommer fra springen

IVAR leverer drikkevann til alle eierkommunene. Vårt drikkevann er underlagt de strengeste kvalitetskrav for hygienisk vannkvalitet.

Vi renser avløpsvannet for et bedre liv i sjøen

IVAR tar i mot og behandler avløpsvannet fra eierkommunene. Vårt mål er at utslipp av avløpsvann ikke skal skade vassdrag og sjøområder samt å resirkulere mest mulig tørt slam som tas ut ved renseanleggene. I tillegg produserer vi både biogass og gjødsel. 

Vi skaper verdier av det du kaster

IVAR tar imot og sørger for viderehåndtering av avfall via eierkommunenes innsamlingsordninger. Vi drifter også flere gjenvinningsstasjoner i regionen.