Kommunalteknisk avfallsnorm (PDF, 1MB)

Kommunalteknisk avfallsnorm for Strand, Hjelmeland og Suldal.

Renovasjonsforskrift (PDF, 214KB)

Renovasjonsforskrift for Strand, Hjelmeland og Suldal.