1. Hva gjør jeg med avfallsdunkene jeg har når jeg skal flytte?
Dunkene kan du la stå der de står og abonnentet trenger ikke å sies opp. Abonnentet blir automatisk overført fra deg til ny eier ved eiendomsoverdragelse.

2. Skal du flytte og selger boligen med megler så blir renovasjonsutgiftene tatt med i oppgjøret.
Faktura fra IVAR Renovasjon Ryfylke blir utsendt 2 ganger per år (jan. og juli). Dette er forhåndsbetaling for terminene januar-juli og juli-des.
Dvs. at dersom huset/leiligheten blir solgt i mars så skal ny eier betale (via megler) deg tilbake for månedene mars-juli. 

3. Jeg har ny bolig og ønsker avfallsdunker på plass
Når du har flyttet inn i ny bolig har vi allerede fått beskjed om at det er foretatt en eiendomsoverdragelse og at du/dere står som eier av denne boligen.
Vi i IVAR Renovasjon Ryfylke sender da automatisk ut et informasjonsbrev til dere om de ulike ordningene vi tilbyr, og etterspør også om dere ønsker samme ordning som tidligere eier har hatt. Dere er også velkommen til å ringe oss på tlf. 51 75 95 50 mellom 08.00-15.00 mandag-fredag. Haster det med å få dunker på plass så gi oss beskjed snarest. Dunkene vil bli utplassert hos dere innen 14 dager, og så fort vi kan.

4.  Huset skal stå tomt fremover og vi trenger ikke avfallsdunker
Regelen er slik at dersom du/dere vet at boligen blir stående tom i minst 6 måneder fremover i tid så kan dere søke om fritak for renovasjon. Dette er særlig aktuelt dersom huset/leiligheten skal renoveres, eller dersom ingen skal bo i huset i de nærmeste 6 månedene. Eventuelle utlegg i renovasjonsavgifter hos oss blir da tilbakebetalt etter at perioden er over.

Her er Søknadsskjema  (JPG, 173KB)