Det er obligatorisk renovasjon for alle bygninger, men dersom bygningen ikke er i bruk, kan du søke om fritak.

Søknadsskjema fritak bolig/fritidsbolig (PDF, 180KB)

 

For bolighus som blir brukt som fritidsbolig kan ein søke om å få hytterenovasjon.

Søknadsskjema for Hytterenovasjon (PDF, 147KB)

 

Dersom hytta ligger mer enn to kilometer i luftlinje fra veien hele året kan du søke om fritak fra hytterenovajonen. 

(For hytter der en må bruke båt, blir avstanden regnet fra båtplass ved fritidseiendommen og til hytta). Skriftlig søknad med kart der parkeringsplass/båtplass v/hytta og hytte er avmerket sender du til IVAR Renovasjon Ryfylke.

Når hytta ligger ved vinterstengt vei, og du har mer enn to kilometer i luftlinje til hytta, kan du søke om redusert hytterenovasjon. Du kan også søke om redusert hytterenovasjon dersom hytta ligger ved en islagt fjord og du må bruke båt for å komme på hytta. Skriftlig søknad med kart sendes til IVAR Renovasjon Ryfylke.

Søknadsskjema for hytte ved vinterstengt veg (PDF, 115KB)

 

Søknad om større avfallsdunk pga helsemessige årsaker

IVAR Ryfylke Renovasjon har vedtatt at abonnenter med særlig behov for større dunk/ekstra dunk pga bleiebruk som følger med funksjonshemming eller sykdom, og som bor utenfor institusjon, kan søke om å få dette, kostnadsfritt.

Søknadsskjema for ekstra dunk (PDF, 15KB)

 

Søknad om å dele en eller flere dunker med naboen

Produserer du lite avfall, eller ser du at du ikke har så mye plass på egen tomt til den nye avfallsløsningen? 
Da kan du vurdere om du vil dele en eller flere dunker med naboen.

Du kan spare noen kroner på å dele avfallsbeholder med andre. Hver husstand betaler fortsatt den faste gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg. Den variable gebyrdelen avhenger av størrelsen på restavfallsdunken.

Søknadskjema om å dele dunk (PDF, 165KB)

 

Hjemmekompostering

For å få ordning med hjemmekompostering må du først ha deltatt på kompostkurs eller bestå kompostprøven, skrive kompostavtale med IVAR Ryfylke Renovasjon og ha varmkompostbinge. Les mer om hjemmekompostering her.        

Kompostprøven (PDF, 102KB)

Bokashiprøven (PDF, 103KB)