Du kan også få flere matavfallsposer på gjenvinningsstasjonen i Nordmarka på Tau.

Vi minner om at matavfallsposene BARE skal brukes til matavfall, og vi oppfordrer alle til å spare på posene. Du trenger ikke å bytte pose hver dag.