Dersom du bytter den grå/sorte beholderen for restavfall, vil byttet bety en endring i renovasjonsgebyret. Du kan bytte eller få en ekstra matavfall- eller papp/papirdunk utsatt uten at det koster noe ekstra. 

Det er en ventetid på inntil et par uker for dunkbytte. Mens du venter på den nye dunken så kan du bruke den du "gamle" som vanlig. Denne tømmes og blir hentet inn samtidig med at den nye dunken kommer på plass.

Pent brukte avfallsbeholdere kan brukes på nytt etter en god vask. Du må derfor forvente å få en pent brukt avfallsbeholder når du bestiller bytte.

Bytte ødelagte avfallsbeholdere

Dersom spannet ditt er ødelagt kan du sende oss en e-post til kundeservice@ivar.no eller ringe oss på tlf. 51 75 95 50.

Avfallsbeholdere: Grønn, brun og sort dunk.

Grønn beholder brukes til papiravfall, 

Her kaster du for eksempel aviser, papp, drikkekartonger, ukeblader, bøker, kontorpapir, innpakningspapir, konvolutter, bølgepapp, brunt papir og drikkekartonger. 

OBS! Julepapir er restavfall og skal i grå/sort beholder.

Grønn beholder tømmes hver 8. uke ( i 2021 hver 6. uke) og finnes i størrelsene:

  • 140 liter 
  • 240 liter 

Brun beholder brukes til matavfall. Det er viktig at du ikke kaster hageavfall i denne. Dette må du kaste på egen eiendom eller eventuelt levere ved gjenvinningsstasjon.

Denne beholderen tømmes hver 14. dag og finnes i størrelsen 140 liter og 240 l.

Grå/sort beholder  brukes til restavfall.
Restavfall er avfall som det ikke finnes kildesortering for.

Grå/sort beholder tømmes hver 14. dag og finnes i størrelsene:

  • 140 liter 
  • 240 liter  

Oransje beholder brukes til glassemballasje. Det vil si alt glassemballasje som det har vært mat i: syltetøyglass, brusflasker av glass, vin- og ølflasker, tacoglass osv. Det skal ikke kastes andre ting slik som tallerkener, keramikk og pynteskåler i denne. 

Denne beholderen tømmes hver 8. uke og finnes i størrelsen 140 liter og 240 l.

Melde om ikke tømt avfallsbeholder

Ble ikke avfallsbeholderen din tømt, kan du ringe renovasjonsansvarlig på tlf. 4808 1858 eller 4808 1857.

Trenger du flere poser for matavfall?

Knytt en tom pose på lokket av dunken, da vet renovatøren at du trenger nye poser,og vil legge disse på lokket etter tømming.

Er du helt tom for poser, så kan du også skrive en gul lapp og klistre på dunken, eller komme innom en av våre gjenvinningsstasjoner i Ryfylke for å hente nye.