Høring ny renovasjonsforskrift for Strand, Hjelmeland og Suldal kommune

Ny renovasjonsforskrift gjeldende for kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal legges herved ut på høring. Forskriften omhandler ny renovasjonsordning for Strand, Hjelmeland og Suldal. Høringssvar sendes skriftlig til kundeservice@ivar.no innen 01.02.2022.

Uttalelser kan sendes skriftlig til:

  • kundeservice@ivar.no
  • IVAR Renovasjon Ryfylke, Fiskåvegen 265, 4120 Tau

Høringssvar må sendes innen 01.02.2022.