Appen "IVAR Renovasjon Ryfylke Tømmeplan" sender deg varslinger før tømmedag slik at du blir påminnet å sette fram riktig dunk til riktig tid.

I tillegg finner du dette i appen:

- Link til Sortere.no. 

- Link til våre gjenvinningsstasjoner

- Kontaktinformasjon 

Du laster selv ned appen, velger kommune og legger inn egen adresse som sted. 

- Når du har lagt inn adresse, får du informasjon om tømmedager og hvilken type avfall som hentes på hvilke dager. I tillegg kan du sette varsler på mobilen din, for å få beskjed når det er på tide å sette fram dunken.

I appen vil gjenvinningsstasjoner og returpunkter vise i kart, men vær obs på at abonnenter som benytter nedgravd anlegg ikke får opp tømmerute. 

Har appen mangler?
Dersom det er mangler for din eiendom i appen, tar du kontakt med servicetorget på tlf. 51 75 95 50.

Vi opplever dessverre at kunder har problemer med appen vår. Flere mottar "serverfeil" når de prøver å legge inn adressen sin. Andre rapporterer om manglende varsling i appen. 

Vi jobber stadig med å rette opp feilene. Når det gjelder manglende varsling, se informasjon under. 

Manglende varsling

Varslinger fra mindre kjente apper, som IVAR Renovasjon Ryfylke-appen, kan utebli da noen telefonprodusenter blokkerer bakgrunnstjenester. Dette gjøres for å bevare strøm og forlenge batterilevetiden (batterioptimalisering). 

Tillat rettigheter i appen, samt slå av strømsparing og "do not disturb"

I appen ligger det en funksjon som verifiserer om den er gitt tilstrekkelige rettigheter og at den er unntatt batterioptimalisering. Denne funksjonen ligger på "Innstillinger" for hver eiendom, og er markert med en "i", lokalisert øverst til høyre i skjermen.

Funksjonen sjekker om app har tilstrekkelige rettigheter. Ved manglende rettigheter vil appen be om tillatelse for å kunne lagre og redigere filer på enheten. Det er nødvendig å gi IVAR Renovasjon Ryfylke tillatelse for å kunne lagre varslinger frem i tid på enheten. IVAR Renovasjon Ryfylke lagrer kun varslingene, og vil aldri åpne bilder, media og filer på enheten.

Hvis det å gi tillatelse ikke utgjør noen forskjell, har vi en felles oppskrift for alle mobiltyper som kan prøves:

  1. Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne Quick settings.
  2. Hvis Power mode-knappen lyser, er strømsparing på. Dette kan forhindre varslinger fra å vises. Trykk på knappen for å slå av strømsparing.
  3. Hvis Do not disturb-knappen lyser, vil ikke varslinger vises. Slå i så fall av denne.