Gebyrene blir sendt ut to ganger i året, i januar og i juni. Det er 30 dagers forfallsfrist på fakturaen.