Hva gjør jeg med avfallsdunkene jeg har når jeg skal flytte?
Dunkene kan du la stå der de står og abonnentet trenger ikke å sies opp. Abonnentet blir automatisk overført fra deg til ny eier ved eiendomsoverdragelse.

Skal du flytte og selger boligen med megler så blir renovasjonsutgiftene tatt med i oppgjøret.

Fordeling av faktura for eiendomsgebyrer gjøres opp mellom partene i forbindelse med eierskifte. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om eiendomsgebyrer er tatt med i oppgjøret. Ubetalte eiendomsgebyrer følger eiendommen og overtas derfor av ny hjemmelshaver. Faktura fra IVAR Renovasjon Ryfylke blir utsendt 2 ganger per år (jan. og juni). Dette er forhåndsbetaling for terminene januar-juli og juli-des.
Dvs. at dersom huset/leiligheten blir solgt i mars så skal ny eier betale (via megler) deg tilbake for månedene mars-juli. 

Jeg har ny bolig og ønsker avfallsdunker på plass
Når du har kjøpt bolig vil det i det fleste tilfeller stå avfallsdunker ved boligen. Dersom det mangler dunker, ber vi deg ta kontakt med oss ved å sende en e-post til kundeservice@ivar.no Dunkene vil bli utplassert hos dere så snart som mulig og innen 14 dager. Oversikt over de ulike abonnementene finner du her.

Huset skal stå tomt fremover og vi trenger ikke avfallsdunker
Dersom du vet at boligen blir stående tom i minst 6 måneder fremover i tid kan det søkes om fritak for renovasjonsavgiften. Dette kan være aktuelt dersom huset/leiligheten skal renoveres, eller dersom ingen skal bo i huset i de nærmeste 6 månedene. Fritak vil evt. bli gitt fra måneden etter at det er søkt, og ikke tilbake i tid. Her finner du søknadsskjema. (PDF, 180KB)