Renovasjons- og slamgebyret beregnes etter «selvkostprinsippet». Dvs. at alle inntektene skal dekke alle kostnadene og vi skal verken gå med overskudd eller underskudd.

Dersom en tar inn for høyt gebyr går overskuddet til et såkalt selvkostfond og på samme måte dersom en tar inn for lite gebyr går underskuddet til samme selvkostfond. Overskudd/underskudd skal tilbakebetales/innkreves av innbyggerne i løpet av en 5 års periode.

Gebyrene blir først vedtatt i styret for IVAR IKS og deretter i den enkelte eierkommunes kommunestyre.