Alle private avløpsanlegg skal ha regelmessig tømming og alle boliger og hytter som er tilknyttet skal betale årlig slamavgift. 
Med privat avløpsanlegg menes alle tanker for avløpsvann fra toalett som ikke er kommunale. Slamavgiften er en årlig avgift og varier etter hvor ofte tanken har tømming og om flere er koblet til samme tank. Som hovedregel skal septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år og tanker for fritidsboliger hvert 4. år. Tette tanker blir registrert med årlig tømming. Slamavgiften dekker tømming på rute. (Dersom en har behov for ekstratømming utenom rute vil det bli fakturert gebyr for ekstratømming i tillegg.)