Den faste gebyrdelen for husholdningsabonnement

Den faste gebyrdelen er lik for alle husholdningsabonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. 

Dette gebyret dekker:

  • mottak av avfall på gjenvinningsstasjonene på Nordmarka, Viganeset og Gåsavika
  • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
  • utdeling av poser for matavfall og utearbeiding av tømmekalender/app.
  • informasjonsarbeid med mer. 

 

Den faste gebyrdelen for hytteeiere

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter.

Dette gebyret dekker:

  • mottak av avfall på gjenvinningsstasjonene på Nordmarka, Viganeset og Gåsavika
  • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt for hyttecontainere
  • informasjonsarbeid med mer.