IVAR Renovasjon Ryfylke sender ut faktura digitalt. En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt i følgende prioriterte rekkefølge: AvtaleGiro/eFaktura (JTTA), Vipps eFaktura, eller via digital postkasse. Det betyr at regningen fra IVAR Renovasjon Ryfylke kan komme i en annen betalingsløsning enn det du er vant med.

Har du ingen av de overnevnte vil du få papirfaktura i posten som vanlig.

Du velger selv hvordan du ønsker å motta digitalfaktura. IVAR Renovasjon Ryfylke som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen i.

Her er en kort oversikt over valgmulighetene du har:

 • AvtaleGiro
  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for eksempel kommunale avgifter. Med AvtaleGiro betaler banken regningen for deg, uten at du trenger å godkjenne først. Avtalen kan enkelt opprettes i nettbanken din. Du må opprette en AvtaleGiro for hver bygning du betaler for. Påse at beløpsgrensen for AvtaleGiroen tar høyde for endringer i avgiftene. Kontakt banken din dersom du har spørsmål.
  Avtalegiro er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger. 
 • eFaktura (JTTA)
  eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. eFaktura blir ikke belastet kontoen din før du godkjenner regningen i nettbanken. Ønsker du å ta i bruk eFaktura må du takke «ja takk til alle» i nettbanken din.
 • Vipps eFaktura
  Dersom du benytter Vipps og har aktivert tjenesten Vipps eFaktura, kan du motta fakturaen din som Vipps eFaktura.
 • Faktura i Digital postkasse
  For å motta faktura på Digipost må du ha opprettet en digital postkasse hos digipost. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med IVAR Renovasjon Ryfylke vil disse være foretrukket foran Digital postkasse.

Dersom en tar inn for høyt gebyr går overskuddet til et såkalt selvkostfond og på samme måte dersom en tar inn for lite gebyr går underskuddet til samme selvkostfond. Overskudd/underskudd skal tilbakebetales/innkreves av innbyggerne i løpet av en 5 års periode.

Gebyrene blir først vedtatt i styret for IVAR IKS og deretter i den enkelte eierkommunes kommunestyre.

Eksempel på faktura:

Faktura fra IVAR