Regelen er slik at dersom du/dere vet at boligen blir stående tom i minst 6 måneder fremover i tid så kan dere søke om fritak for renovasjon. Dette er særlig aktuelt dersom huset/leiligheten skal renoveres, eller dersom ingen skal bo i huset i de nærmeste 6 månedene. Eventuelle utlegg i renovasjonsavgifter hos oss blir da tilbakebetalt etter at perioden er over.

Søknadsskjema for fritak av renovasjon finner du her. (PDF, 180KB)