Dersom du vet at boligen blir stående tom i minst 6 måneder fremover i tid kan det søkes om fritak for renovasjonsavgiften. Dette kan være aktuelt dersom huset/leiligheten skal renoveres, eller dersom ingen skal bo i huset i de nærmeste 6 månedene. Fritak vil evt. bli gitt fra måneden etter at det er søkt og ikke tilbake i tid. Fritidsboliger må stå tomme i minst 12 måneder frem i tid for å få fritak.

Søknadsskjema for fritak av renovasjon finner du her. (PDF, 180KB)