Ring renovasjonsansvarlig i Renvasjonen IKS på tlf 480 81 858.

Husk at avfallsdunken alltid må stå ved vei innen klokken 06.00 på selve tømmedagen. Det kan være ulike grunner til at dunken ikke er blitt tømt; feilsortering, den står for langt fra veien, biler i veien er til hinder for renovasjonsbilen osv. Er det slike grunner skal renovatøren ha lagt en lapp på dunken din. 

Husk at dersom dunken/e ikke er satt fram i tide, så vil de heller ikke bli tømt. Dette fordi sjåføren dessverre ikke har tid til å kjøre tilbake til deg.

 

Matavfallsdunk

Trenger du flere matavfallsposer?

Knytt en tom pose fast i lokket på tømmedagen, så får du flere poser av renovatøren. Dersom du er helt tom, kan du skrive en lapp til renovatøren og henge den på lokket.

Du kan også få flere matavfallsposer på din lokale gjenvinningsstasjonen.

Vi minner om at matavfallsposene BARE skal brukes til matavfall, og vi oppfordrer alle til å spare på posene. Du trenger ikke å bytte pose hver dag.