Priser

Årsavgiften for slamtømming dekker tømming på ordinær tømmerute. Årsavgiften varierer ut i fra hvor ofte tanken tømmes og blir fakturert hvert år, som regel fordelt på to terminer. Årsavgiften blir registrert fra tidspunktet boligen/fritidsboligen blir tatt i bruk, og tanken vil bli tømt på neste ordinære tømmerute.

Årlig slamavgift Pris
Tømming hvert 2. år 1691,-
Tømming hvert 4. år 1230,-
Tømming hvert år 2331,-
Tømming 2 ganger i året 4662,-
Ekstratømming 4000,-

 

Det er egne slamavgifter for de som er tilknyttet fellestanker der hver tilknyttet har 5m3 eller mindre hver. Dersom f.eks 5 stk er knyttet på en fellestank på 15 m3 vil regnestykket bli at de har 3 m3 hver.  Alle boliger og fritidsboliger som er tilknyttet fellestank må betale egen slamavgift for tømming.

Årlig slamavgift fellestank

Årlig slamavgift fellestank Pris
Fellestank, tømming hvert 4. år, < 10 m3  667,-
Fellestank, tømming hvert 4. år, > 10 m3  527,-
Fellestank, tømming hvert 2. år 791,-
Fellestank, tømming hvert år 954,-
Tillegg pr m3>53 ved ekstratømming 400,-