Hytterenovasjonsordningen er til for at hytteeiere skal ha en mulighet til å bli kvitt forbruksavfallet (det avfallet som er under kjøkkenbenken) sitt etter et hytteopphold. Erfaringen er at ordningen blir misbrukt ved at fastboende, næringsvirksomheter og hytteeiere lemper grovavfall i, på og rundt hyttecontainerene. Vi finner alt fra hagemøbler, griller, bygningsavfall, plenklippere til dekk og farlig avfall. Dette gjør at IVAR Renovasjon Ryfylke til stadighet må ut for å rydde rundt containerene, og vi må tømme langt oftere enn det som er nødvendig. Da blir ordningen mye dyrere å drifte enn nødvendig, og regningen får du som abonnent.

«Forurenser betaler»-prinsippet gjelder for avfall og forsøpling. Om vi kan dokumentere hvem som har misbrukt ordningen sendes det faktura for opprydningskostnaden.