Det er flere som velger å samle glassemballasjen i handleposer før den kastes i glassdunken. Ulempen med dette er at plastposene skaper trøbbel på samlebåndet under gjenvinning av glasset. Dessuten er det vanskelig for renovatørene som tømmer glassdunken å se om dunken inneholder det den skal - nemlig bare glassemballasje og ingenting annet, dersom glasset ligger i knyttede handleposer.