Det er flere som velger å samle glassemballasjen i handleposer før den kastes i glassdunken. Ulempen med dette er at plastposene skaper trøbbel på samlebåndet under gjenvinning av glasset. Dessuten er det vanskelig for renovatørene som tømmer glassdunken og se om dunken inneholder det den skal - nemlig bare glassemballasje og ingenting annet, dersom glasset ligger i knyttede handleposer.