Det vil bli ekstratømming av mat- og restavfallsdunken på rute 309 tirsdag den 3. januar.
Dette fordi neste ordinære tømming er oppsatt til den 12. januar (som over 3 uker siden forrige tømming i området). 

Dette gjelder rute 309:

Asgautvegen, Austbøvegen, Austhagen, Bøkestien, Dir. Poulsensgate, Dir. Sæthersgate, Esperantovegen, Folkets Hus Vegen, Gangvegen, Kvalshaugvegen, Nedre Barkvedvegen (nedsiden av stengsel) Nygårdsbakken, Obstfeldervegen, Oldeidevegen, Ryfylkevegen 988 - 1002, Rådhusgaten, Sagholmen, Skolebakken, Stålsvingen, Stålverksvegen, Vågabakken, Wallemsvegen,  Østvollvegen, Åvegen (nedsiden av Rv 13)