Greiner, kvister, plengress, blomster, tre osv. kan leveres gratis på alle IVAR sine gjenvinningsstasjoner hele året.