Gjelder for Strand kommune:

Et nytt sorteringsanlegg for avfall gjør at mange etter hvert ikke vil trenge de ubetjente miljøstasjonene. En god del av miljøstasjonene er derfor lagt ned fra september 2019.

På miljøstasjonene kan du etter at 3 dunk-systemet ble innført i kommunene Strand og Hjelmeland kun levere glass- og metallemballasje. Du kan også kaste metallemballasje i den grå dunken sammen med restavfallet dersom du har plass i beholderen. Har du ikke plass, kan du fortsatt levere metall på nærmeste miljøstasjon. Plasten skal i grå dunk sammen med restavfallet.

Mange vil etter hvert altså ikke trenge de ubetjente miljøstasjonene og flere er blitt fjernet. 

Finn din nærmeste miljøstasjon på sortere.no.

 

Gjelder for Suldal kommune:

I Suldal kommune (som kun har èn søppelbeholder) er det fortsatt utplassert miljøstasjoner.

På miljøstasjonen kan du levere:

  • plastemballasje
  • glass- og metallemballasje
  • drikkekartonger
  • papp (noen steder)

Emballasjen må spylesi kaldt vann dersom den innholder matrester. Dette for å hindre lukt under kjøkkenbenken og på miljøstasjonen.

Avfallet som blir levert til miljøstasjonen blir sendt til materialgjenvinning.

Finn din nærmeste miljøstasjon på sortere.no.