Glass- og metallcontainer:

Glassemballasje skal ikke kastes i restavfallsdunken du har hjemme. Derfor har vi satt opp egne containere i nærområdet ditt hvor du kan kaste dette. I tillegg kan du kaste metallemballasje i  samme glasscontainer (dersom du ikke har plass til dette i restavfallsdunken hjemme).

I Strand finner du slike containere på følgende steder:

 • I Kuvika på Nag
 • Utenfor Avanti på Tungland. Der er det også Fretex-containere.
 • Utenfor kommunehuset på Jørpeland (på gruslagt parkeringsplass).
 • På veien ned til Grytnes (der hvor brannstasjonen nå ligger).
 • Utenfor Rema 1000 på Tau (rett uten skiltet til Uno X mot hovedveien).

I Hjelmeland finner du slike containere på følgende steder:

 • Ved meieribygget i Årdal
 • Fister campingplass
 • Hjelmeland på Pundsnes
 • På Børøy, øvre parkeringsplass

Finn din nærmeste miljøstasjon på sortere.no.

 

Gjelder for Suldal kommune:

I Suldal kommune (som foreløpig kun har èn søppelbeholder) er det fortsatt utplassert miljøstasjoner fram til 01.07.2021.

På miljøstasjonen kan du levere:

 • plastemballasje
 • glass- og metallemballasje
 • drikkekartonger
 • papp (noen steder)

Emballasjen må spyles i kaldt vann dersom den innholder matrester. Dette for å hindre lukt under kjøkkenbenken og på miljøstasjonen.

Avfallet som blir levert til miljøstasjonen blir sendt til materialgjenvinning.

Finn din nærmeste miljøstasjon på sortere.no.