IVAR Renovasjon Ryfylke

 
E-post: kundeservice@ivar.no
Adresse: Fiskåvegen 265, 4120 Tau
Telefon: 51 75 95 50

Alle faktura sendes som EHF til IVAR IKS 

Org.nr. 871 035 032

 

Tilgjengelighetserklæring