I løpet av november 2021 blir containere som benyttes til å kaste glass- og metallemballasje i hentet inn. Det betyr at glass- og metallemballasje fra nå av skal kastes i hyttecontaineren sammen med det andre hytteavfallet du har. Papp/papir, plast, metall og glassemballasje blir sortert ut og gjenvunnet på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus.

Større gjenstander, EE-avfall, hvitevarer, møbler, farlig avfall, bygnings- og rivningsmaterialer og klær må leveres til betjent gjenvinningsstasjon.