Alle husstander vil få:

  • en 140 l avfallsdunk for restavfall (grått lokk)

  • en 240 l avfallsdunk for papiravfall (grønt lokk/grønt klister på lokket)

  • en 140 l avfallsdunk for matavfall (brunt lokk/brunt klister på lokket)

I tillegg vil du få en kurv til å ha matavfallsposen i inne i kjøkkenskapet, og 2 ruller med poser til matavfall. Bruk posene med omhu. Har du gått tom for poser kan du knytte ein tom pose på lokket på matavfallsdunken før neste tømming. Da vil sjåføren legge ut en ny rull med poser til deg. Du kan også få poser på gjenvinningsstasjonen.

Tømming vil bli utført med to-kammerbil. Det betyr at renovasjonsbilen tømmer både restavfalls-dunken og matavfallsdunken samme dag. Avfallet blir tømt i hvert sitt adskilte kammer i bilen.

Papp- og papirdunken blir tømt av en annen bil.

Tømmefrekvensen blir slik:

  • Restavfall hver 2. uke
  • Matavfall hver 2. uke
  • Papir hver 8. uke

Trenger du større avfallsspann?

Standard størrelse er 140 liters spann for restavfall, men det er også mulig å ha 240 liter for restavfall mot et ekstra gebyr på rundt kr 1200,- pr år.

Standard størrelse for papiravfall er 240 l, men du kan bestille mindre dunk, eller flere dunker uten at gebyret blir endret.

Dunk for matavfall finnes bare som 140 liter, men du kan bestille flere slike dunker uten ekstra kostnad.

 

Ønsker du større dunk enn standarden, ta kontakt med oss på e-post kundeservice@ivar.no eller telefon 51 75 95 50. Du kan bytte størrelse på dunken/dunkene uten å betale byttegebyr i
3 mnd etter at du har fått utlevert nye dunker.

 

Hjemmekompostering
Alle abonnentene våre i Hjelmeland får utplassert de samme 3 avfallsdunkene nå i første omgang. Dersom du har ordning med hjemmekompostering, og dermed ikke trenger den brune matavfallsdunken så vil vi ordne det slik at vi henter inn matavfallsdunken igjen så snart vi kan. Dette skjer automatisk. Vennligst ring oss om du heller vil gå over til å ha matavfallsdunk.  

Vi vil også informere om at dere som har kompost og tømming av restavfallsdunken hver 4. uke nå vil få tømming av dunkene annenhver uke (tømming hver 4. uke utgår fra 01.07.2020).

 

Hvordan sorterer jeg?

Se sortere.no eller ivarryfylke.no, eller ring oss om dere har spørsmål om dette.

 

Renovasjonsgebyr

Når du nå får 3 avfallsdunker tilsvarer gebyret for disse det samme som du i dag betaler for en 240 l restavfallsdunk. Selv om volumet til restavfallsdunken er blitt mindre (den du får er

på 140 l), er totalvolumet for alt vi henter hjemme hos deg mye større.
Det er størrelsen på dunken for restavfall som bestemmer hvor stort renovasjonsgebyret blir. Dunk for papir og matavfall er gratis. Renovasjonsgebyret vil bli delt opp i en fast og en variabel del. Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter.  Den variable delen for 140 l restavfallsdunk vil bli ca. 1200,- kr billigere pr. år enn 240 l restavfallsdunk.

 

Du vil få faktura med den nye gebyrmodellen fra 2. termin 2020.

 

Redusert gebyr om du komposterer

Vi oppfordrer også innbyggerene våre til å kompostere matavfall. Om du velger å kompostere alt matavfall i en tett kompostbeholder (må være varmkompostbinge) som er godkjent av IVAR Renovasjon Ryfylke, og samtidig ikke vil ha det brune spannet for matavfall, gir IVAR Renovasjon Ryfylke reduksjon i renovasjonsgebyret. Se etter Hjemmekompostering i menyen på www.ivarryfylke.no