Slakteavfall - hjortevilt

Det er tid for jakt i Ryfylke og IVAR Renovasjon Ryfylke får en del spørsmål om hvordan slakteavfallet fra hjortevilt skal håndteres.

IVAR Renovasjon Ryfylke tar ikke i mot slakteavfall, og det skal heller ikke kastes i matavfallsdunken du har hjemme.

Dersom du har små mengder slakteavfall fra hjortevilt, kan dette graves ned på plasser som hindrer avrenning fra kadaver - f.eks inne på flat skogbunn.

Sjekk evt. om grunneiere til jaktområdet setter ut conteiner til slakteavfall.