1. juli 2024 stenger Bruktbuå på gjenvinningsstasjonen i Nordmarka for å gjøre klar til flytting og åpning av det store kjøpe- og ombrukssenteret R:Elsk.

Mottaket av ombruksgjenstander fortsetter som før. 

Snart åpner IVAR et 3 200 kvadratmeter stort kjøpesenter der brukt får nytt liv og du kan gjøre gode brukt-kupp. Dagens Bruktbuå på Forus er blitt for liten og stenger derfor dørene 1. juli 2024. Også Byttebuå på Nordmarka gjenvinningsstasjon i Strand stenger fra og med samme dato, for å bli et rent ombruksmottak. 

Veldig mye mer av det vi kaster kan reddes fra å bli avfall og i stedet gå til ombruk, slik at tingene våre kan brukes av andre. Det er god utnyttelse av ressursene.

- Målet er å redde alle brukbare ting som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner. Og det er mye! forteller Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i IVAR IKS.   

Er du klar til å relske?

Kjøpesenteret R:Elsk i Porsmyrveien 3 på Lura åpner i løpet av sensommeren 2024. Med nærhet til bussveien og eksisterende varehandel på Lura og Forus kan mange kunder finne veien til det nye ombruks- og kjøpesenteret på Forussletta. Der skal hele 3 200 kvadratmeter fylles opp med bruktbutikk, reparasjonstjenester og lærerike opplevelser.

R:Elsk åpner snart dørene her i Porsgården på Lura i Sandnes. Adressen er Porsmyrveien 3.

Hos R:Elsk, kjøpesenteret der brukt for nytt liv, skal det omsettes alle typer varer som møbler, pyntegjenstander og sportsutstyr, til maling, bygningsartikler, hvitevarer og verktøy. Senteret blir drevet av IVAR-ansatte, i tillegg til personer på viktig arbeidslivstrening.  Det nye ombrukssenteret skal også fungere som et senter for sirkulær økonomi, bærekraft og inkluderende arbeidsliv.  

På R:Elsk skal du både kunne gjøre gode brukt-kupp, lære å re-designe og reparere, eller finne morgendagens sirkulære løsninger.