IVARs miljøstasjonen for glass- og metall i Dalavegen blir midlertidig flyttet

Containeren for glass og metall som står plassert i krysset Stølsgeilen/Fv527 på veien opp mot Dalen flyttes midlertidig til Nedre Barkvedvegen (langs veien ned mot Grøtnes).

Containeren flyttes pga. anleggsarbeid som skal starte opp i Stølsgeilen med vann- og avløpsledninger.

Det er også plassert container for glass og metall følgende plasser i Jørpeland sentrum:

– Parkeringsplassen ved kommunehuset

– Vågen