Når folk bruker matavfallsposene til restavfall har renovatørene et problem med å se om søppelet er riktig sortert. 

Dersom restavfall og matavfall blir mikset, vil det igjen føre til at matavfall som skulle gått til produksjon av biogass havner i restavfallet og i tillegg risikerer du at restavfallet ikke blir tømt.

Les artikkel publisert i Strandbuen 12.06.2024 her