Fra 1. januar 2021 innføres derfor forbud mot å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på IVARs gjenvinningsstasjoner.

Vi vil gjerne se hva kundene kaster på stasjonene våre. Alt avfall må derfor leveres løst eller i gjennomsiktige sekker.

Slik får du tak i sekker: Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på din lokale gjenvinningsstasjon for 30 kroner per rull og i de fleste dagligvarebutikker.

Hvorfor?

Den innsatsen du og vi gjør sammen, fører til at 80 % av alt avfall gjenvinnes. Vi begynner virkelig å bli gode, men sammen kan vi bli enda litt flinkere.

De fleste kundene våre gjør så godt de kan med kildesorteringen, men sammen med søppelet som tidligere ble levert i fargede/sorte sekker kom det ofte bla. elektrisk- og farlig avfall. Det inneholder miljøgifter og utgjør en brannrisiko. For å unngå dette, må alt søppel nå leveres i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige søppelsekker fører til at:

  • Du sorterer bedre.
  • Mest mulig søppel blir kildesortert riktig og går til gjenvinning. 
  • Sikkerheten til de som jobber på anleggene økes. 
  • Utslipp av miljøgifter reduseres.
  • Brannrisikoen reduseres. 

Takk for hjelpen!