Hvorfor?

Mesteparten av det folk til daglig ser på som avfall, er en ressurs som kan brukes på ny.

Sammen med avfallet som tidligere ble levert i sorte avfallssekker, kom det ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass og metall. Noe av avfallet var brannfarlig. For å unngå dette, valgte vi å innføre levering i gjennomsiktige avfallssekker. 

Den innsatsen du og vi gjør sammen, fører til at 80 % av alt avfall gjenvinnes. Vi begynner virkelig å bli gode, men sammen kan vi bli enda litt flinkere.

Gjennomsiktige avfallsekker gjør at du sorterer bedre!
Sekkene kan kjøpes i butikken eller på gjenvinningsstasjonen.