IVAR Renovasjon Ryfylke

Telefon: 51 75 95 50
Adresse: Fiskåvegen 265, 4120 Tau
E-post: kundeservice@ivar.no

Alle faktura sendes som EHF til IVAR IKS 

Org.nr. 871 035 032